Visie
Prevenco wil de kennis, vaardigheden  en het zelfvertrouwen van de cursist vergroten zodat deze in staat is om wanneer het erop aan komt, adequaat te kunnen handelen.  De persoonlijke veiligheid van de cursist en die van omstanders staat hierbij boven alles!  Op die manier kan persoonlijk leed en/of schade worden voorkomen of beperkt blijven.
Deze visie heeft Prevenco vertaald naar de opleiding en cursussen.

Een andere manier om de cursist gericht op te leiden,  is te voorkomen dat er tijdens de cursus te lange momenten ontstaan door  ‘wachten op de volgende cursist’.  Door de lessen zeer praktisch in te richten zal deze verveling niet ontstaan.

Dit wordt ook bereikt door de groepssamenstelling.  Het aantal cursisten zal nooit meer zijn dan tien per lessituatie. Door deze kleinschalige lessituatie zal de cursist te allen tijde de maximale aandacht krijgen waar hij of zij recht op heeft.  Slechts in uitzonderlijke gevallen en op dringend verzoek van de klant zal hiervan worden afgeweken.  Het standpunt ‘liever twee dagen een les verzorgen met zeven cursisten  dan één lesdag met veertien cursisten’ heeft de voorkeur van Prevenco.
Een gezonde interactie tussen  cursist en instructeur wordt op deze manier gewaarborgd.

De instructeurs van Prevenco zijn hebben in de loop der jaren een schat aan praktijkervaring opgedaan en zijn opgeleid door en hebben examen gedaan bij:
Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)
Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (NODE)
Nederlandse Reanimatieraad (NRR)
Prevenco Opleiding & Training B.V.
Training is de basis
Prevenco Opleiding & Training B.V.
De Fruittuinen 10 (3e verd.)
2132 NZ  Hoofddorp

KVK 37141053
(tijdens de lesuren bij voorkeur mailen)

+31(0)652589500
Prevenco Opleiding & Training B.V.